Nyhedsbrev 11

Vinterroning på onsdags- og torsdags-holdene
I henhold til reglementet for senior-roning er vinterroning ikke tilladt.  Vinterroning er kun for fuldgyldige medlemmer. Spørgsmålet er nu stillet, om dette forbud kan omgås ved at betale fuldt kontingent for den resterende del af sæsonen. Hertil er svaret nej. Overgang fra at være senior-roer til at være fuldgyldigt medlem vil kræve deltagelse i forårets roskole.

Til gengæld må fuldgyldige medlemmer, der ror på onsdags- og torsdags-holdene gerne ro in-rigger om vinteren. Her gælder reglementet for vinterroning. Der skiftes således ikke i bådene, redningsvest er obligatorisk, afstanden til bredden må ikke overstige 50 meter, beklædningen skal være hensigtsmæssig i forhold til de lavere temperaturer, og man skal være ekstra opmærksomhed på vejrforholdene. Det er holdlederen, der suverænt bestemmer, om vejret er til roning. Hvis holdlederen vurderer, at et fuldgyldigt medlem af en eller anden årsag ikke er egnet til vinterroning, har holdlederen mandat til at nedlægge forbud mod vinterroning for den pågældende.

Revision af klubbens vedtægter og reglementer
Som tidligere udmeldt har bestyrelsen påbegyndt arbejdet med at revidere klubbens vedtægter og reglementer.

Arbejdet med ro-reglementet er nu så vidt fremskredet, at der er nedsat en arbejdsgruppe, der vil forestå det videre arbejde. Den består af Klaus Kornerup, Jan Sørensen, Jan Hansen, Jens Erik Lund, Hanne og Rob Doeleman, Vagn Rydahl og Jette Vestergård. Fra bestyrelsen deltager Carsten Nilaus Pedersen, Poul Bach og Niels Ørnbjerg. Når arbejdsgruppen har udarbejdet det endelige udkast til det nye ro-reglement, vil det blive gjort tilgængeligt på hjemmesiden. Alle medlemmer får således mulighed for en sidste kommentar inden bestyrelsens endelige godkendelse af det nye ro-reglement. De nye vedtægter vil blive fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen i februar måned.

Julefrokosten
Tilmeldelses-formularen ligger nu på klubbens hjemmeside. Vel mødt.

Vintervedligeholdelsre af klubbens materiel
De involverede er nu blevet kontaktet direkte. Vi har været gode ved materiellet i år, så der er ikke alt for meget, der skal laves.