Nyhedsbrev 10

Sæsonafslutning
Sæsonen 2015 afsluttedes med strygning af standeren og efterfølgende middag den 24. oktober. Formandens ord ved standerstrygningen var følgende:

Så er vi i gang med årets andet stander-overgangsritual, denne gang fra sommer til vinter, fra lys til mørke. For syv måneder siden citerede jeg fra “Den kiedsom vinter gik sin gang”. Også til idag har jeg fundet noget i den danske sangskat, som kan sætte ord på situationen:

DYBT HÆLDER ÅRET I SIN GANG
SNART ØDES ENG OG LUND
FARVEL MED AL DIN LYST OG SANG
DU KORTE SOMMERSTUND!

SNART SUKKER VINTERSTORMENS RØST:
ALT VISNER OG FORGÅR!
LAD VISNE KUN, JEG VED DEN TRØST,
SOM LIGE FULDT BESTÅR.

Også i klubben finder vi heldigvis trøst, nemlig at vintersæsonen også har sine gode sider. Der skal sysles med at sætte i stand, bringe i orden, ryddes op, gøre rent, bringe materiellet og sig selv i form, blive smidige og stærke, men nok så meget være sammen i den indendørs hygge. Blandt andet bliver der afslutninger og julefrokoster.

Tak for en god og herlig sommersæson!  Det har været en sæson fuld af vind – frisk vind, hård vind, laber brise – fra øst og vest og sommetider fra nord og syd, og alle kombinationer ind i mellem. Det har givet medbølger, modbølger og de forhadte sidebølger.

Tak til alle, som har bidraget. Til holdledere, instruktører, forvaltere af materiel og bygninger, alle som har trukket i årerne og drejet på roret, lagt fra land og bragt bådene sikkert i havn igen. Tak til alle, som var med til at sikre en god overgang fra ABS-roning til seniorroning. Tak til mine gode kolleger og uvurderlige støtter i bestyrelsen.

Og nu til den symbolske handling, der udgør kulminationen på  overgangsritualet. Den gode gamle stander skal stryges, det sker nu, og for udførelsen står som altid Mariann. Da jeg ringede til dig, Mariann for at sikre mig, at du var rede til at stille op, fik jeg et meget fint svar: “Ja, for jeg elsker den roklub”.

Arbejdsdagen den 26. oktober gik fint med 17 fremmødte medlemmer. Vi nåede rigtigt meget takket være Jørgen Kleisdorffs fine planlægning og sikre ledelse af arbejdet. Formanden måtte dog trække sin cykel hjem, idet et engageret medlem i sin iver efter af gøre udenoms arealet fint kom for tæt på formandens fordæk med en kant klipper.

Har du en computer til overs?
I forbindelse med indførslen af Rokort. dk,  skal vi have udskiftet ro-computeren i bådhallen. Er der måske blandt medlemmerne en der har en overflødig stationær computer stående, som kunne doneres til formålet?  Henvendelse bedes rettet til Poul Bach på rochef@birkeroed-roklub.dk.

Bestilling af rotøj
Flere medlemmer er skrevet op til køb af en ro-vest. Vi vil dog gerne vente til den nye rosæson begynder med at sende ordren til leverandøren. Vi vil da udsende en ny forespørgsel om ønsker til rotøj til klubbens medlemmer. Jo støtter ordren er, desto lavere vil prisen være. Niels Ørnbjerg har overtaget efter Jette Vestergård for så vidt angår bestilling af rotøj.

Vintervedligeholdelse af klubbens materiel
En mail vil snarest tilgå de medlemmer, som ønskes inddraget i vedligeholdelsen af klubbens materiel hen over vinteren. De heldige er dem, der har roet flest kilometer. Hver skal deltage på 2 aftener.  Rationalet er, at dem der har slidt mest på materiellet står først i køen, når det kommer til vedligeholdelsen. Hvis nogen føler sig groft forbigået, kan man faktisk nå at melde sig frivilligt.

Sidste år var der adskillige, der brillerede ved deres fravær på trods af behørig indkaldelse. Bestyrelsen overvejer fortsat mulige sanktionsmuligheder, hvis dette mod forventning skulle gentage sig, herunder indkøb af Haribo Mix til materialforvalteren, kagebagning til møderne i bestyrelsen eller fjernelse af andelort fra bådebroen hele sæsonen.

Vinterroning
Vinterroning er fortsat kun for klubbens fuldgyldige medlemmer. Men der er ingen faste rotider, og aktiviteten er ret begrænset. At ro om vinteren er ikke uden udfordringer og heller ikke uden risikoelementer. Bestyrelsen er i færd med at udarbejde et nyt reglement for vinterroning. Du kan se DFfR’s generelle vejledning vedrørende vinterroning på DFfR’s hjemmeside (roning.dk). Og du kan læse yderligere på http:/www.soesport.dk/diverse/Documents/Brochurer/Kulde2013.pdf.

Julefrokost
Årets julefrokost finder sted lørdag den 5. december.  Der vil være tale om et sammenskudsgilde. Yderligere information, samt tilmeldingsformular, er snart at finde på klubbens hjemmeside.

Foredrag om Furesøen i et historisk perspektiv
Vi er af sejlklubben blevet inviteret til at deltage i et foredrag om Furesøen i et historisk perspektiv. Foredragsholderen er Lars Stubkjær fra Naturstyrelsen, og foredraget finder sted i vores klublokale tirsdag d. 25. november kl 19.00. Tilmelding til Niels Ørnbjerg på kommunikation@birkeroed-roklub.dk senest mandag d. 24. november.