Nyhedsbrev 8

Seniorroningen er kommer godt fra land
Seniorroningen er kommet meget flot fra land. Rigtigt mange tidligere ABS roere er nu optaget i klubben som seniorroere. Reglementet for seniorroningen, som er en lettere bearbejdet version af den tidligere sikkerhedsinstruks for ABS roningen, findes på klubbens  hjemmeside.  Reglementet for seniorroningen vil blive set på igen, når der i løbet af vinteren vil blive udarbejdet et nyt reglement for al roning i klubben. Hjertelig velkommen til alle jer nye medlemmer.

Roningen
Vejret har vist sig lidt mere imødekommende den sidste tid. Så de manglende kilometer, som følge af det dårlige vejr, kan sagtens indhentes. Tak til Vagn Rydahl for at have arrangeret både Roskilde turen den 18. juli og BIG MAMA turen til Lyngby den 2. august. Begge ture var meget vellykkede.

Rotøj
Der åbnes nu op for en ny runde med bestilling af rotøj med klubbens logo. Der kan bestilles kasketter, polo-shirts, T-shirts og veste. Se venligst klubbens hjemmeside under Info/Klubtøj. Den angivne pris på vesten er en vejledende minimumspris, idet den endelige pris vil afhænge af antallet af afgivne bestillinger.  Henvendelse til Jette Vestergård på jette.vestergaard@birkeroed-roklub.dk senest den  31. august.

Udskiftning af låsen og nye nøgler
Processen omkring udskiftning af nøglerne er igangsat.  Proceduren er nærmere beskrevet i den mail, som alle medlemmer modtog fra vores kasserer, Torben Gunge, den 23. juli.  I korthed er der 3 trin i processen:

  • Send en mail til kasserer@birkeroed-roklub.dk med den tekst, der er indeholdt i mailen dateret den 23. juli
  • Afvent en bekræftende mail fra kassereren
  • Afhent nøglen hos enten kassereren eller Jette Vestergård ved fælles roningerne onsdag aften eller ved seniorroningerne onsdag og torsdag formiddag i august måned. Hvis dette ikke er muligt, kan henvendelse rettes til kassereren.

Nye nøgleindehavere betaler et depositum på 250 kr. Nuværende nøgleindehavere betaler ikke et nyt depositum. Den nuværende nøgle afleveres ikke, og den kan bruges indtil låsen udskiftes den 2. september. Nøglen giver adgang til såvel hoveddør, døren til bådhallen som til køkkenet.

Forøvrigt er der fundet en af de udleverede nye nøgler udenfor porten til bådhallen. Henvendelse rettes til Jette Vestergård.

Bænke og  borde
Kommunen har indvilget i at opstille to nye borde/bænke sæt på arealet foran klubhuset. Det vil ske til foråret.

Grillaftenerne
Grillaftenerne om onsdagen kører fint med et godt fremmøde.  Vi fortsætter i hele august måned. Vel mødt til nogle hyggelige timer. Opmærksomheden henledes på at der grilles kl 19.30 onsdag den 19. august i forbindelse med bytte-båd arrangementet.

Niels Ørnbjerg
10. august 2015