Nye nøgler

I fortsættelse af tidligere meddelelser omkring ny nøgler til roklubben – senest nyhedsbrev no. 8 af 11. august – kan oplyses, at der frem til 2. september, vil være mulighed for at få udleveret den ny nøgle i roklubben alle dage, hvor Jette Vestergaard eller undertegnede er tilstede.
Forudsætningen er selvsagt, at man har meldt sig til med ønske om at få stillet en nøgle til rådighed, og at man har accepteret den tilhørende erklæring (jævnfør nedenfor) ved mail til kasserer@birkeroed-roklub.dk.
Hvis man ikke tidligere har haft nøgle, skal man yderligere have indbetalt depositum på kr. 250 på klubbens konto 2464 – 0170 102 745. (Sidste sætning i nedenstående erklæring er da ikke relevant.)

Bekræftelse på, at man er accepteret til at få den ny nøgle, sendes herefter til den enkelte.

De, der ikke måtte have anmodet om en ny nøgle inden 2. september, hvor den ny nøgle planlægges monteret, vil blive opfattet som “nye nøgleindehavere”, og vil alle skulle betale depositum for den ny nøgle.

CITAT:
Vedrørende nøgler til Birkerød Ro- og Kajakklub
Undertegnede medlem no. xxx bekræfter hermed, at jeg ønsker adgang til en af klubbens ny nøgler i forbindelse med udskiftning af klubbens låse pr september 2015. Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke vil lade nøglen kopiere eller overdrage den til andre. Samtidigt erklærer jeg, at ville returnere nøglen, såfremt jeg ikke længere har brug derfor, eller hvis mit medlemskab af klubben ophører, ligesom jeg vil returnere den, såfremt klubben måtte anmode herom.

Jeg er indforstået med, at lån af nævnte nøgle kræver deponering at det af klubben fastlagte depositum. Jeg forstår, at nævnte depositum kan forventes tilbagebetalt ved aflevering af nøglen.

I mit tilfælde erstatter nøglen den tidligere udleverede nøgle til den aktuelle lås, og jeg forstår, at det tidligere erlagte depositum stort kr xxx, kan blive stående som fuldgyldigt depositum for den nye nøgle.

Navn og adresse
CITAT SLUT

Mvh.
Torben Gunge / Kasserer