Nyhedsbrev nr. 6, 2015

ABS roningen nedlægges og videreføres som seniorroning
Information herom er udsendt i en tidligere mail til klubbens medlemmer og til de nuværende ABS roere.

Grillaftener
image
 Grillaftenerne om onsdagen er kommet godt igang. Vi griller hver onsdag. Grillen startes 20.30 efter roningen. I tilfælde af så dårligt vejr, at vi ikke kan ro, tændes grillen allerede kl. 19.00. Alle medtager mad til eget indtag og eventuelt lidt til. Øl, vand og vin kan købes i klubben til rimelige priser.

 

Roningen
Sjældent har det blæst så meget i indledningen af rosæsonen som tilfældet har været i år. Men sommeren er på trapperne. Der er 7 ihærdige in-rigger kaniner og 6 ivrige kajak kaniner. Materiellet er i fin stand, og venter kun på at blive brugt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sct. Hans aften, tirsdag 23. juni IMG_2005
På sædvanlig vis afholdes der Sct. Hans bål i samarbejde med Sejlklubben. Der er fælles grill kl 20.00 efter det sædvanlige koncept med medbringning af egenmad. Bålet tændes kl 22.00. Båltalen holdes af Karin Christiansen,  præst ved Bistrup Kirke. Der vil være salg af kaffe, kage, øl og vin. Vi har brug for hjælp til kaffebrygning, salg og ikke mindst kagebagning.  Venlige sjæle må gerne kontakte Niels Hoyer. Kom og vær med. Hvis man er rigtig heldig, kan man opnå den ære det er at være med til at ro faklen over til klubhuset fra Lille Kalv…..

 

Klubbens reglement
DFfR anbefalede meget indtrængende ved sit besøg, at vi bør underkaste vores reglement, herunder sikkerhedsregler, en kritisk gennemgang. Denne anbefaling vil vi selvfølgelig ikke sidde overhørig. Bestyrelsen vil blive med et udspil, der efterfølgende vil blive behandlet med bred involvering af klubbens medlemmer. Der er ikke behov for revolutionerende påfund, men justeringer hist og her. Målet må være at have et nyt reglement klart ved sæsonens start i 2016.

Tur- og kilometer- registrering
Med virkning fra sæsonens start i 2016 indføres Rokort.dk som nyt system i bådhallen til tur- og kilometer-registrering. Systemet dækker vores behov, og er acceptabelt i pris.  Vi skal hen over vinteren have indtastet en mængde data ind i systemet. Her kunne vi godt bruge en hjælpende hånd. Henvendelse til rochefen, Poul Bach. Vi krydser fingre for, at den gamle ro-computer ikke står af inden da……

Hærværk på bænkene
Det har igen gået lige lovligt hårdt for sig på arealet foran bådhuset. To af bænkesættene er brændt af, og arealet var overstrøet med flaskeskår. En politianmeldelse er blevet indgivet. Arealet er offentligt, og bruges jo også af fredelige medborgere. For at gøre arealet mindre tiltrækkende for nat-aktive festaber med destruktive karaktertræk, fjerner vi nu de to grill, og nøjes med gasgrillen ved egne arrangementer. Vi har bedt kommunen om at sætte nye bænke op.