Nyhedsbrev – 5 – Maj 2015

ABS roningen
Vores formand og formanden for Aktive Birkerød Seniorer (ABS), Jan Hansen, har underskrevet en ajourføring af ABS aftalen med enkelte tekniske ændringer, gældende for 2015. Samarbejdet mellem klubben og ABS fortsætter dermed. Der er udarbejdet skemaer, så alle ABS roere kan afgive skriftlig erklæring om at kunne svømme 300 meter uden bundkontakt.

Et besøg i klubben af en repræsentant for Dansk Forening for Rosport giver anledning til overvejelser omkring de juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter af ABS roningen, også udover hvad vi mente at have taget højde for i den nyligt udarbejdede ABS sikkerhedsinstruks. Det er derfor muligt, at instruksen senere må tilpasses i forhold hertil.

Grillaftener
Grillaftenerne starter onsdag den 13. maj. Alle medtager alt mad til eget indtag og eventuelt lidt til. Øl , vand og vin købes i klubben til rimelige priser. Der er indkøbt en gasgrill, der placeres i bådhallen, når den ikke er i brug. Det betyder, at vi kommer udenom problemet med uautoriseret brug af den nuværende grill, og med behovet for tidlig hjemkomst fra roningen med det formål at tænde op i grillen.

Klubben modtager meget gerne et par gasflasker, hvis sådanne skulle være kommet i overskud blandt medlemmerne. Henvendelse til Niels Hoyer.

Roningen
Weekend kursusdelen af roskolerne er nu overstået med 6 deltagere på både kajak- og inrigger-roskolerne. De nye medlemmer ror ved de åbne roninger mandag og onsdag aften. Tag godt imod dem. Kajak-kaninerne har på disse roninger fortrinsret til kajakkerne, men der er et par stykker i overskud. Det vil være dejligt, om frigivne kajakroere vil gøre brug af disse for at skabe stemning på disse aftener. Der er ikke noget kønnere syn end en hel armada af kajakker og in-riggere, der stævner ud fra broen.

I perioden 2. til 12. maj oprenses iltslangerne i Furesøen. Arbejdet udføres på en pram, der ligger opankret midt på Furesøen. Der skal holdes en afstand på mindst 200 meter fra prammen. Med prammens placering midt på Furesøen bør dette ikke give anledning til problemer for os.

Der er indkøbt et antal vandtætte hylstre til brug, når vi medtager mobiltelefonen på søen. Dette skal sikre, at der altid er mindst en mobiltelefon per båd.

Samarbejdet med kommunen
Vores formanden, kasserer og husforvalter har holdt et meget positivt møde med repræsentanter fra Rudersdal Kommune. Mødet fandt sted i klubhuset. Kommunens repræsentanter kendte udmærket klubben, udviste reel interesse, var lyttende overfor vore ønsker og indstillet på videre tæt kontakt. Der blev talt om økonomi, lokaletilskud, tilskudsprocenter, og vedligeholdelse af bygningen, herunder tagets tilstand (se også nedenfor).

Vedligeholdelse af bygningen
Det er en kendt sag, at specielt taget og tagvinduerne på bygningen er i en kritisk tilstand. Kommunen er bestemt ikke uvillig til at give en hjælpende hånd, og det første skridt bliver at få udarbejdet en tilstandsrapport for hele huset.

Klubben skal selv afholde en del af udgiften. Her er der sket det glædelige, at vores tidligere formand´s (Toke Allentoft) ihærdige indsats gennem 2014 har resulteret i, at Velux Fonden har bevilget 150.000 kr til formålet.

Synlighed
Der har været indlæg om klubben og roskolerne i såvel Rudersdal Avis som Rudersdal Sektionen af Frederiksborg Amtsavis. Skuffende nok har det ikke adstedkommet rødglødende telefoner hos hverken kajak- eller rochef……

Hvad arbejder bestyrelsen ellers med?
Vi lægger sidste hånd på uddannelsespolitikken, overvejer udskiftning af vores låsesystem, og forbereder udskiftning af ro-computeren. Den synger på sidste vers, og tænk hvis vore kilometre lige pludselig forsvinder. Hvilken katastrofe.  Endvidere er der brug for en forsimpling, således at vi ikke som nu kører med to forskellige medlemslister. Det vil ikke mindst vores kasserer blive glad for.

Niels Ørnbjerg