Nyhedsbrev – 10, d. 5. november 2014

Sæsonafslutning
Stander blev taget ned 25. oktober. Middagen samme dag om aftenen blev en stor success med 39 tilmeldte deltagere. Tak til arrangørerne og tak for den store opbakning.

Efterårsoprydningen fandt sted 26. oktober. Også her var der stor opbakning fra medlemmerne gennem et stort fremmøde. Køkkenet blev grundigt rengjort, vinduerne pudsede, gulvene fejet, de udtjente scullere blev savet op og sidenhen kørt på lossepladsen, og så videre.

Sociale aktiviteter i vinterperioden
Julefrokosten afholdes i klubhuset den 6. december. Der vil endvidere blive afholdt fællesspisning onsdag 7. januar og onsdag 11. februar. Tilmelding sker på hjemmesiden, når tiden nærmer sig.

Vedligeholdelse af materialet
Vi starter op i midten af januar, og vi gør en indsats mandag og onsdag i de 4 efterfølgende uger. Jan har brug for hjælp fra 2 personer på hver af de pågældende aftener. Udgangspunktet er, at der rettes henvendelse til de 16 medlemmer, der har roet flest kilometer. Men andre medlemmer er bestemt meget velkomne som hjælpere. Kontakt venligst rochefen, Poul Bach.

Vinterroning
Med sæsonens afslutning er det slut med de faste fællesroninger. Men der er ingen hindring for fortsat roning. Her gælder der specielle reglementer for vinterroning for både inrigger og kajak. Disse kan findes på hjemmesiden under sidste nyheder. En god måde at fastholde formen vinteren over er at gøre brug af klubben´s romaskiner og kondicykler. De står til rådighed hele døgnet rundt. Kontakt kasserer, hvis du har brug for en nøgle til klubhuset.

Vedligehold af svømmefærdighederne
Sikkerheden er vigtig, når vi dyrker vores dejlige sport. Skulle uheldet, imod forventning, være ude, er vore svømmefærdigheder helt afgørende. Vi har alle, eller alle burde have, skrevet under på, at vi kan svømme 600 meter (kajak) eller 300 meter (in-rigger). Selvom man ikke sådan lige glemmer hverken at cykle eller svømme, er vedligeholdelse af evnen gennem træning en rigtig god ting. Vi vil derfor stærkt opfordre klubben’s medlemmer til at bruge den romæssigt stille vinterperiode til at bekræfte/vedligeholde svømmefærdighederne. Der er svøming i ABS regi, ligesom svømmehallerne i både Birkerød, Farum og Værløse er åbne for offentligheden på bestemte tidspunkter. Tidspunkterne kan ses på de respektive svømmehallers hjemmesider.

Niels Ørnbjerg
5. november