Nyhedsbrev nr. 9, 7. Oktober 2014

Sæsonafslutning

Standeren stryges lørdag den 25. Oktober kl 17.00. Forinden er der kl. 15.00 mulighed for at deltage i sæsonens sidste rotur. Samme dag, med start kl 19.00, afholdes der standerstrygningsmiddag. Udover formandens bevingede ord vil der ved middagen blive uddelt guld- og sølvnåle. Tilmelding til standerstrygningsfesten sker på hjemmesiden. Ledsager er velkommen.

Søndag den 26. Oktober fra 10.00 til 14.00 holdes der oprydningsdag i klubhuset. Vi håber på et stort fremmøde, således at klubhuset og dets omgivelser kan gå vinteren i møde i fin og ryddelig stand.

Der er lukket for flere tilmeldinger.

Sociale aktiviteter i vinterperioden

Julefrokosten afholdes i klubhuset den 6. December.
Der vil endvidere blive afholdt fællesspisning en onsdag i både januar og februar. Tilmelding finder sted på hjemmesiden, når aktiviteten nærmer sig.