Nyhedsbrev 14. Juni 2014

Sociale arrangementer

Skt. Hans Aften nærmer sig med hastige skridt. Programmet, samt tilmeldings formular til fællesspisning findes på vores website. På samme formular kan du også melde dig til at udføre forskellige opgaver som f.eks opbygning af bål, kage bagning, salg af drikkevarer, oprydning, og fakkelroning. Sidste frist for tilmelding fællesspisning er onsdag d. 18. juni.

I klubhuset ligger en bunke plakater, der reklamerer for aftens arrangementet. I må meget gerne hjælpe med at få budskabet udbredt. Bestyrelsen har brug for hjælp fra medlemmerne. Så på forhånd tak for hjælpen.

Den næste onsdags grill finder sted onsdag den 9 juli. Husk at der er tilmelding senest søndagen før af hensyn til bestilling af salat. Kød eller andet til grillen skal altid medbringes.

Aktiviteter

Under Aktiviteter på hjemmesiden vil der løbende blive opført aktiviteter og invitationer til forskellige aktiviteter udenfor klubbens regi, som kunne være i medlemmernes interesse at deltage i.

Behov for fælles-ture på fremmed rovand?

Klubben har tidligere arrangeret fællesture til f.eks Roskilde Fjord, Københavns Havn og Esrom Sø. Interessen i at deltage har været begrænset de sidste år og mange ture er blevet aflyst. Men er der interesse for at genoptage en eller flere af disse ture? Vi lægger et spørgeskema snart på hjemmesiden. Er der en langturs styrmand, som har lyst til at stå for at arrangere en tur på fremmed rovand? Meld dig gerne til Poul Bach.

Roskolerne

De nye in-rigger- og kajakroerne er enten allerede frigivet eller frigives meget snart. Tag god imod de nye medlemmer på de åbne rotider. Men de nye roere ville nok også sætte pris på henvendelse omkring eventuel roning på andre tidspunkter…..

Har sælerne indtaget Furesøen?

Nej, det er ikke tilfældet. De mørke, runde hoveder i vandoverfladen tilhører de efterhånden talrige langdistance-svømmere i Furesøen. Så styrmændene bedes være specielt opmærksomme. Alle ønskes en god sommer såvel på som udenfor Furesøen.