Nyhedsbrev 1 – 27 Marts 2014

Ny bestyrelse:

Den nye bestyrelse har konstitueret sig sådan her:

  • Toke Allentoft, formand
  • Poul Bach, rochef
  • Gunnar Hallsson, kasserer
  • Jørgen Kleisdorff, husforvalter
  • Robert Doeleman, webmaster
  • Jette Vestergård, arrangementer og rekruttering
  • Niels Ørnbjerg, sekretariat og kommunikation

Mailadresser og telefonnumre på bestyrelsens medlemmer findes på klubbens hjemmeside under Kontakter/Bestyrelsen. Tøv ikke med at rette henvendelse til bestyrelsens medlemmer med spørgsmål, forslag, ris og ros.

Navneændring for klubben

På den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt torsdag den 13. marts, var der et kvalificeret flertal for forslaget til navneændring. Klubbens navn er nu Birkerød Ro- og Kajakklub.

Hjemmesiden

Hjemmesiden er ved at blive omlagt, og har allerede nu ændret design. Den nye hjemmeside vil komme til at indeholde en række nye funktioner, der vil komme klubbens medlemmer til gavn. Omlægningen af hjemmesiden vil tage tid, og tålmodighed udbedes. Vi modtager gerne forslag fra klubbens medlemmer til indhold og funktionalitet. Rob Doeleman (robert.doeleman@birkeroed-roklub.dk) står for den nye hjemmeside.

Bådvedligehold

Alfa er lovet klar til sæsonstart, og de øvrige både er også parate. En stor tak til Jan Sørensen med hjælpere for indsatsen gennem vinteren med vedligeholdelsen af bådene. Brug bådene med respekt for den store indsats, som vedligeholdelsen kræver.

Sæsonstart

Mange har allerede været på vandet. Sæsonen skydes formelt i gang med standerhejsning og standerhejsningsmiddag lørdag den 29. marts. Standeren hejses kl. 15.00, og middagen starter
kl. 18.30. Tilmeldingsfristen til middagen er den 22. marts. Se invitationen på hjemmesiden under Nyheder.