General Forsamling, 25. feb

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19:00 i klubhuset med dagsorden i henhold til vedtægternes § 6. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om den afsluttede sæson
 3. Regnskabet
 4. Budget, herunder kontingent
 5. Aktivitetplan for den kommende sæson
 6. Indkomne forslag
 7. Bestyrelsen forslår foreningens navn Birkerød Roklub med bi-navnet Ruderdals Roklub ændret til: Birkerød Ro- & Kajakklub.
  I henhold til vedtægternes § 8 kræves kvalificeret flertal for navne ændringen.
 8. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen. Peder Henriksen og Sven Kjær Nielsen afgår efter ønske og ønsker ikke valg. Bestyrelsen foreslår Niels Ørnbjerg og Jette Vestergaard til nyvalg. Følgende øvrige medlemmer stiller sig til rådighed for genvalg: Robert Doeleman, Gunnar Hallsson, Poul Bach, Jørgen Kleisdorff, Toke Allentoft.
 9. Iht. vedtægternes § 10 skal der vælges to revisorer til revision af foreningens regnskab. Nuværende revisorer: Jan Thomsen og Gorm Praefke.
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen mindst 10 dage forud.

På generalforsamlingen kan ethvert aktivt medlem, som mindst har været medlem i 3 måneder, personligt afgive sin stemme. Medlemmer, der skylder kontingent, har ikke stemmeret.

Det ses gerne at andre kandidater end de nævnte opstiller til valg til bestyrelsen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen